Västra Vikbolandets skolor

Sven Lennermark, komminister i Tåby 1945-1963, var efter politiceringen av ansvaret för skolorna, överfört från svenska kyrkan till kommunen, socialdemokratiskt ordförande i folkskolestyrelsen 1952-1963  och erhöll som gåva en pärm med foton på skolorna med flera byggnader i kommunen  i samband med att Sven flyttade från Tåby till Krokek och tjänsten där som kyrkoherde.

Svens dotter Katarina Lönnqvist skänkte bilderna den 11/8 2018 till Tåby hembygdsförening i samband med föreningens 30 års jubileum.

Västra Vikbolandets skolor