Välkommen

Strävan
Strävan uppåt, men mot vad?

Välkommen till min hemsida.

Som du lägger märke till så stavas mitt efternamn med TVÅ N, men på hemsidan bara med ETT, dvs den stavning som mitt efternamn hade sedan det kom till ca 1835. Jag har haft en egen hemsida i ganska många år och tyckt den varit föråldrad både när det gäller innehåll och utseende. Med hjälp av företaget DimLuxData i Söderköping (Dimitar Petrovski)  har en ny form av sida tagits fram i maj/juni 2013. Nu har den sommaren 2018 med samma hjälp reviderats och lagts ut i en annan programvara. Jag hoppas att du som nu besöker den kommer att finna den enkel att använda och att du hittar information som du har glädje av.

I MENYN får du lite information om de olika sidorna. För att ta del av detaljer måste du välja en KATEGORI och sedan leta lite.

Du kan beställa böcker jag låtit trycka. Se Göta kanal resp Lokalhistoria.

Ni finns 2:a delen av min miniroman från 1500-talet att köpa.

Vill du kontakta mig så kan du sända mail till ola(et)lonqvist.se