Resor

Under årens lopp har vi, Katarina och jag, rest i Sverige men även i andra länder. Först tillsammans med våra respektive föräldrar och syskon, sedan med kamrater, inom yrket, och så med vår egen familj och för oss själva.

Här redovisar vi en förteckning över våra utomlandsresor och lite djupare information om några av resorna.

Bilden nedan är en myskoxe som vi fotade när vi besökte sydvästra Grönland.

För att ta del av informationen välj KATEGORIE RESOR eller någon underkategori