Söderköpings historia i sammandrag

Under 1990-talet skapade jag utifrån egna ”funna” texter och med hjälp av min guide-kollega Inga-Lill Östlunds texter underlag och förslag till hemsida för stadens och i viss mån kommunens historia. Det hela förverkligades men med annan layout än den jag tänkt mig. Numera finns enbart bråkdelar kvar.

Här kan du ta del av texterna per århundrade, men någon länkning dem emellan och till andra sidor fungerar inte.

Forntiden

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900