Artiklar om skolans historia i Söderköping

Här finns några sammanställningar och uppsatser samlade. Arbete med skolans historia pågår lite då och då främst när det gäller skolans lärare. Informationen om lärarna är här mycket förkortad. Observera att det finns några artiklar som handlar om samma sak. Läs dem med förstånd.

ALLMÄNT

Skolhistoria- källor jag använt mig av

Skolans namn

Skolan översiktlig historik

ELEVERNA

Elevantal Samrealskolan mfl skolformer

Elevantal Samrealskolan mfl skolformer

Skolhistorisk litteratur mm

Skrivbordslådan med elevers namn och datum som de kluddat på lådans undersida

LÄRARNA vid den högre skolan

1600-talets lärare

Lärare under 1700-talet

1800-talets lärare

1900-talets lärare i den högre skolan

Lärare under Wimmermarks period som rektor

Lärare vid Söderköpings högre skola

Lärare vid Söderköpings högre skola  till och med 1969, dock ej 1700-talet

LÄRARE  vid folkskolan och dess motsvarigheter

Lärare vid obl skolorna före 1971

Lärare

REKTORER mfl personer i ledande funktioner

Skolledare

Skolledare från 1281 (=) till och med 1996

ETT PAR SLÄKTER och PERSONER

Släkten Botvidi

Widegren och Stylin

Intressanta skolpersoner

ETT JUBILEUM

Skönberga 20 år