Söderköpings bokhandel

I marknadsföringen anges det att Söderköpings bokhandel funnits i en och samma byggnad sedan 1815. Det är inte korrekt.

Jag har funnit bevis på att bokhandelns ägare, borgmästare Cederborg, sålde böcker i Söderköping år 1812. Om försäljning kan betraktas som bokhandel eller ej kan diskuteras. Den byggnad som bokhandeln nu, 2018, är inrymd i fanns först från och med ca 1830. Familjen Cederborg tycks dessförinnan ha bott i en byggnad på samma tomt, en byggnad som låg där guldsmedens hus nu ligger.

Bokhandelns ålder

Bokhandel 200 år

Bokhandlare i Söderköping

Wiborg 1812

Bokhandelns dokument

Bokhandeln i Sverige började med boktryckaren