Skällviks gård eller borg

Föreningen Skällviks Borgs vänner har verkat några år med att försöka lyfta fram den gamla ruinen i ljuset. Det ledde till att jag försökte fånga vad som fanns av tidigare dokumentation, som här återges.

2016 företogs en arkeologisk undersökning under 2 veckor där jag var gäst-”grävare” under ledning av fil dr Martin Rundqvist. Resultat av undersökningen finns ännu ej medtaget här.

01. Skällvik internet

02. Skällviks gård

03. Skällviks Gård och Arkeologi

04. Skällviks gård i Riksantikvarieämbetets arkiv del 1

04. Skällviks gård i Riksantikvarieämbetets arkiv del 2 A

04. Skällviks gård i Riksantikvarieämbetets arkiv del 2 B

04. Skällviks gård i Riksantikvarieämbetets arkiv del 3

05. Ur Riksantikvarieämbetets arkiv

06. Skällvik sammanställning

07. Släktrelationer Skällvik

Skällviks historia

Skällviks hus

Skälviks kyrka

09. Skällvik litteratur

Fogdar på Stegeborg

Modell, uppskattat utseende, av Ola Lönnqvist