Bleckstads by i Drothems socken i Söderköping

Sammanställning av information, tolkning av information osv skulle leda till en fyllig historik. Tyvärr så har annat av mig prioriterats vilket gör att det återstår mängder fakta att samla in. Jag hopps ändå att det som här återges kan vara till viss glädje.

3. Drothems kyrkoböcker och Bleckstad 1 v 2

9. Bleckstad under modern tid

10. Läget i Europa var oroligt

11. Mantalslängderna 1642 – 1725

11B. Bleckstadsbor i olika dokument utan bilder

12. Bleckstads präster

13. Bleckstad Mantal

Bleckstad DIVERSE

Emigranter från Bleckstad

FASTIGHETERNA

Högre skolan och barnen