Våra resor

Förteckning över resor och några exempel.

Myskoxe på Grönland 2014

Resor med husbilen  2002-2012

Utomlandsresor, ej husbilen 1969-2022

Övernattningsresor i Sverige, ej husbilen 1969-2022

Besök slutet av 2018 och 2019 enligt Google och min telefon

Cypern 2002

Finland och Norge 2004

Norge 1999

EGYPTEN 2011

Austria 2000, reseledare hos Ansgars resor Österrike och Tyskland

STUDIERESOR med Vandrarhemmet 1988-2010