Blandade uppsatser om Söderköping

Följande uppsatser/artiklar tycker jag är värda att publicera på min hemsida.

KARTOR contra HUSFÖRHÖRSLÄNGDER

Hur hittar man var någon har bott på en karta utifrån vad som anges i husförhörslängderna för tiden fram till början av 1900-talet.

Karta och hfl nummer i Skg

LASARETTET

Några sammanställningar med i stort sett samma innehåll.

Sjukdomsfall  eller några märkliga sjukdomsfall på lasarettet i Söderköping under åren 1878-1886

Sjukdomsfall på lasarettet 5

Sjukdomsfall på lasarettet

Vem var patienten version ÖGF

DIVERSE

Ramshälls källor  eller vattenkällor på Ramunderberget och i stadens närhet

Söderköpings vapen   utdrag ur olika källor om det nuvarande kommunvapnet

Trippelmord slutversion namn utbytta   – ur tidningar, polisrapporter mm om ett trippelmord i Söderköping, dock ”kanske” inte i den församling jag här anger och ej heller med det gårdsnamnet eller de personnamnen.

Drothem 1998  en artikel i boken Vår hembygd från 1998

Drothemsområdet genom 1000 år  en mycket kort sammanfattning

Ragnhild och Söderköping

Vadstena kloster och Söderköping

Föreläsning 990519 om  Söderköping

Missjö rapport Inre Olsön

Söderköpings kommun omfattar

EWK 1938

Söderköping före Söderköping manus

Ryssar i Söderköping

De dog när de grävde

Föreläsning Pensionärsuniversitet 2006

Till Landsarkivet INNEHÅLL i leverans från Söderköpings församling

Yrkesuppgifter i mantalslängden för 1941 (eg 1/11 1940)