Skotten Carlisle

Ola Lönnqvist

En dubbelsköld från Fongs gelbgjuteri i Gränna. Finns sedan 2024 på Stadshistoriska muséet i Söderköping.

SKÖLDEN ANGER

Thomas Carlisle från Preston, Lancashire, England avled I Söderköping den 29 februari 1844 i en ålder av 66 år.

Han hade sönerna Thomas och Abraham Carlisle.

DÖD- och BEGRAVNINGSBOKEN ANGER

Thomas Carlisle avled den 29 februari 1844 och begravdes den 7 mars i Söderköping S:t Laurentii församling.

Dödsorsaken anges vara ”Bröstfeber” och han var 63 år, resande, engelsman, enkling.

(S:t Laurentii C:3 1801-1860, sid 425, Arkiv Digital.)

LARS STRÖMSTEDT ANGER i sin bok ”Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal”, tryckt 1993, sidan 98 – 111  i bl a en förteckning över 14 brittiska verkmästare.

”Thomas Carlisle (J) 1814 -1832, 19 år, därmed den av dessa med absolut längst tjänstgöringstid.”

(J) anges betyda Jordarbetare, vilket anges för 4 av dem och (Mu) som betyder murare för 9 och (Me) som betyder mekaniker för 1 av dem. Strömstedt svarar för sammanställningen ur ett antal dokument. Kontraktstiden var i regel två år men ingen stannade kortare tid än 3 år.

Thomas Carlisle erhöll tillstånd att 1822 ta med sin hustru till Sverige. I övrigt har det, enlgt Strömstedt, inte alltid varit möjligt att notera om de övriga var gifta och ej heller har deras ålder gått att få fram. Det troliga är att de varit engagerade i något av de skottska projekten, ex Caledonia canal, men de behöver för den skull inte varit skottar, skriver Strömstedt.

Utöver lön erhåll de fri bostad och dagtraktamente (1 rdr banco per dag). Resorna i tjänsten och resorna till och från Sverige stod kanalbolaget för.

Carlisle hade en löneutveckling  från 75 pund 1918 till 180 pund 1825, per år. Lönen utbetalades i regel via bank på hemorten.

Under vintern reste britterna i ofta hem.

Strömstedt har ”översatt” lönen och dagersättningen till årslön i svensk valuta och noterar att Carlisle tjänade  1 000 riksdaler banco per år till en början och vid sitt sista tjänstgöringsår 1831 ca 2 800 riksdaler. Detta jämfört med svenska tjänstemän och arbetare visar på en mycket hög lön.

Carlisle, hade som uppgift att se till att kanalbankarna konstruerades på ett optimalt sätt, Strömstedt beskriver detta på sidan 109 mycket klart och tydligt.

HEMSIDAN FIND MY PAST ANGER

I Preston i Lancashire, England finns 1881 en familj Carlisle varav husfadern heter Thomas och är född 1838, gift med Ester också född 1838. Om detta avser den ovan angivne ”sköldmannens” son så var sonen enbart 6 år när fadern avled. Inte omöjligt, men tveksamt.

HEMSIDAN ANCESTRY GER SOM SVAR VID SÖKNNG

Gelbgjutare Fong är sju-männing med Ola Lönnqvist.