I väntan på kungen

1773 var stadens styrande och Brunnens gäster (Brunns-sällskapet) oense om Brunnens verksamhet bl a när det gäller utökning av byggnader. Brunns-sällskapet tog över makten.

1774 fick man kungliga privilegier av Gustav III.

1775 besökte kungen Brunnen.

2020 åstadkom jag ett teatermanus, engagerade aktörer, kom överens med Brunnens ledning och meningen var att pjäsen skulle uppförts i början av juli månad.

2021 hoppas jag att det i stället kan bli av, men det blir det inte.