Släktingar i Skärkind

Här finns äldre avskrifter av en hel del kyrkoböcker mm som täcker släktingar i församlingen. Förkortningen BEARB betyder att jag jobbat lite extra från en äldre programvara för att det ska fungera här, dvs konverterad från Mac av äldre format.

01. Födda SKÄRKIND 1635 – 1659

02. Födda SKÄRKIND 1660 – 1699

03. Skärkind Födelsebok 1700-1711 BEARB

04. Skärkind Födelsebok 1712-1739 BEARB

05. Skärkind Födelsebok 1740-1759 BEARB

06. Skärkind Vigelslängd 1633-1779 BEARB

07. Skärkind Dödbok 1633-1711 BEARB

08. Skärkind Dödbok 1712-1779 BEARB

09. Skärkind Husförhör Backa 1739-1783 BEARB

10. Skärkind Husförhör Smedstorp 1739-1788 BEARB

11. Skärkind Bouppteckning 1750-1818 BEARB

12. Skärkind Mantal 1704-1725 BEARB

13. Skärkind Jordebok 1670-1695 BEARB

14. Skärkind Mönsterrulla 1739 BEARB

15. Skärkind Nattvard 1739-1740 BEARB

16. Skärkind Avlösn, böter, gåvor BEARB

17. Skärkind Oäkta barn BEARB

18. Skärkind Sexemän 1732, 1739 BEARB

19. Skärkind Herdaminne BEARB