Släkten Lönqvist från Bringetofta, Grenna, Motala

Släkten Lönqvist (med ett N) uppstod i trakterna av Jönköping på 1830-talet, blev senare Lönnkvist och därefter Lönnqvist i Motala. Det är min farfars gren som det är ganska längesedan jag tog fram.

BAKGRUND

Släkten Lönqvist från Almesåkra

LÖNNQVIST

Lönqvist Ursprung i Strete i Bringetofta, sedan här uppdelad på 5 grenar

Lönqvist I  – Jonas Gustafsson mestadels i Hylletofta

Lönqvist II – Petter Gustafsson mestadels i Malmbäck

Lönqvist III – Lisa Catharina Gustafsdotter också en hel del i Malmbäck

Lönqvist IV – Andreas/Anders Gustafsson också han drog till Malmbäck

Lönqvist V:1 – Israel Gustafsson Lönqvist blev kvar i Bringetofta

Israel USA 000 – Personregister i USA

Israels utvandrade barn

Släkten Lönqvist från Almesåkra

SLÄKTGRENAR

Orgelbyggare släkt – en släktgren verksam i Stockholmstrakten

Tre släkter Lönqvist – dessa är INTE släkt med varandra men ”släkt till släkten” och delvis släkt. Alla fanns i Malmbäck med omgivningar.

Tre släkter Lönqvist – kanske exakt samma som ovan

MIN FARFARS BROR hamnade i Norge

Enoch Lundqvist skriver i sina handskrivna memoarer

ÖVNING VID KURS I SLÄKTFORSKNING

ÖVNING Lönqvist – om Israel Lönqvist

MIN MOR FÖDD WALLQVIST

ETHEL LÖNNQVIST

En släktrelation egentligen via Wallqvist

Gimfjord Lönnqvist