S:t Ragnhilds Gille 100 år

Här återger jag mina skriftliga bidrag till föreningens 100 års firande.

UTSTÄLLNINGEN – marginella förändringar kan ha skett

Föredrag på museet till och med 2018

Gillet grundas 1918

Gillet i årtal tom 2016

Gillets redaktionskommitté genom åren tom 2018

Gillets utflykter tom 2018

Några personer som varit mycket aktiva i Gillet tom 2017

Ordf Gillet tom 2018

Svenska Flaggans Dag

Tidningar i arkivet

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA tom 2018

SÖDERKÖPING 1918 – bildspel på årsmötet i februari

DET HÄNDE 1918-2016

HÖGTIDSDAGEN – vad som sades och gjordes förändrades delvis pga att jag själv inte kunde utföra aktiviteterna pga en ganska färsk hjärtinfarkt

SRG Historik 1 juni Vidar – tolkades av Ingrid Ögren

Stragnhildsgille In the spring 1918 – översatt av Ingrid Ögren

Tal 1 juni 2018 – tolkades av Peter  Drexel

Tal vid graven 2018 – genomförde jag själv