Diverse annat som jag skrivit

Här kan du läsa en del jag skrivit, som inte har med Söderköpings historia att göra.

Bara lite KOMMUNALT

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR RAPPORT 2011 under några år gjorde jag befolkningsprognoser åt kommunen. Det här är den sista?/senaste.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR jan 2010 v 2

Bergaområdet okt 2013 här hade jag lite åsikter om byggnaderna.

Guideskylt här var det en tanke om en skylt.

Söderköpingshäftet här försökte jag lansera en modell jag hittat i Göteborg.

Och så en lista över insända medborgarförslag. Blev det något av dem?

Medborgarförslag Nr 1

Medborgarförslag Nr 2

Medborgarförslag Nr 3

Medborgarförslag Nr 4

Medborgarförslag Nr 5

Medborgarförslag Nr 6

Medborgarförslag Nr 7

Medborgarförslag Nr 8

Medborgarförslag Nr 9

MEDBORGARFÖRSLAG 2012