Mina teatermanus

Här kan du se en förteckning över de manus jag skrivit och så kan du ta del av några fullständiga manus.

Manus av Ola Lönnqvist till och med 2018

Historiska scener av Ola till och med 2012, men skrivit manus till och med 2018

I förteckningen nämns inte ”I väntan på kungen….” ett nytt manus jag skrev 2019/2020 för att uppföras vid Söderköpings brunn i juli 2020. Men så blev det inte av kända orsaker. Kanske att det kan bli av 2021.

Bakgrund

Till spelsäsongen 1983 hade jag som konstnärlig ledare uppdraget inom teater Sythercopiae att revidera manuset till Krönikespelet, som skrivits i studiecirkelform och framförts 1981. Det ledde till att ordningsföljden mellan flera scener kastades om, scener utökades och tillkom, sångtexter skrevs mm. Den reviderade pjäsen framfördes 1983.

1985 skrev jag manus till en teaterkavalkad genom Söderköpings stads historia. Pjäsen var tänkt att genomföras i samband med stadens 800 årsjubiléum år 1986. Som spelplats hade jag planerat använda Fisketorget och den gamla hamnen vid Rådhuset med omgivningar. Något framförande blev det dock ej.

I samband med de Historiska veckorna som arrangerades 1986 och ytterligare något år uppförde dock Teater Sythercopiae några scener delvis hämtade ur mitt manus från 1985. Det gällde en scen där hertig Karl, sedermera kung Karl IX, talar till Söderköpingsborgarna på stadens torg, en scen där man i Rådhuset håller rättegång och en scen där jätten, hjälten mm Ramunder figurerar.

I slutet av 1980-talet skrev jag även en mindre teaterpjäs som vid 3 tillfällen framfördes på båten Lejonungen, som då med turister trafikerade Göta kanal från Söderköping till Mem. Pjäsen var en monolog där en kanalgrävare berättade om sin kanal, men som i monologen stördes av några av turisterna.

Tidigare hade jag, en gång i Skönberga skola och en gång i S:t Anna skola, framfört monologen Gustav Vasa talar till dalkarlarna. En monolog jag skrev samma natt som statsminister Olof Palme mördades. Känns fortfarande märkligt att ha suttit och skrivit om en stor statsman i landet just den natten mordet inträffade.

Till S:t Laurentii kyrkas jubiléum 1997 bad kyrkorådet teater Sythercopie att åstadkomma en pjäs att framföras i kyrkan. Då jag i några år talat med teaterföreningens ordförande Per Sallerbäck om att återuppta de historiska spelen från början av 1980-talet bad han mig skriva ett manus. Efter ett samtal med dåvarande kyrkoherden Per Kjellgren, tillika forskare i kyrkans historia, fick jag utifrån mina tidigare manus och Pers tankegångar, underlag till tänkta scener som skulle kunna vara med i en sådan pjäs. Resultatet blev det första manuset med rubriken Från Forntid till Nutid och det resulterade i två framföranden under kyrkans jubiléumsvecka. I pjäsen medverkande kyrkokören och organisten förutom ett antal amatörskådespelare.

Slutligen blev jag ombedd att på Lions Clubs zonmöte 1998 berätta något om Söderköpings historia för deltagarna. Jag valde då att göra det i form av en monolog i gestalt av läraren och poeten Bengt E Nyström.

1999 och år 2000 framfördes Från Forntid till Nutid igen, men då i Drothems kyrka och på flera spelplatser i staden, som promenadteater. Några kyrkliga scener var strukna, mer profana scener hade tillkommit, och berättarfunktionen var något ändrad. Ca 10 föreställningar gavs varje sommar. År 2001 gavs  enbart en föreställning, den 5 oktober, inne i Söderköpings Brunnssalong, och då enbart för deltagare i Sve Guides årsmöte. I den senare versionen deltog några av stadens guider i inledning och mellanscener.

I pjäsen Från Forntid till Nutid tillkom, för den tänkta spelperioden under sommaren 2001, ett antal scener, vilka inte kom att vara med vid framförandet i oktober.

Monologen med Bengt E Nyström har parallellt levt sitt eget liv och i olika versioner framförts bl a vid Stinsens öppnande, på personalavslutning i Nyströmska skola, på Lions Club mm.

MINA MANUS

1986 TANKAR I ST ANNA – aldrig framfört, invigning av konstverk

1992 Folkskolan 150 år – ej framförd monolog

2018 Teatermanus 2018 – Gillet 100 år, aldrig framfört

SKOLTEATER

1984 Fyra på rymmen

1986 Skolans mål- och regelstyrning – för tjänstemän och politiker

MONOLOGER

1986 Gustav Vasa – tal till dalkarlarna, framförd i skolsammanhang av mig själv

1997 Kanalgrävaren och hans hustru vid Slussportens invigning

2011 Engelbrekt invigningen av teaterutställning 2011, men egentligen från en av rapsodierna

MONOLOGER

Bengt E Nyström, lärare och poet, gestaltad av mig själv

1998 Nyström Lions nov98 – zonmöte

1998 Nyström på bibl vers 4 – invigningen av Stinsen

1999 Nyström Nyströmska 991217 – terminsavslutning

2000 Nyström Nilsson 000607 – avtackning av R Nilsson i Kommunhuset

Dessutom inom pjäsen Från forntid till nutid

2007 Amerikanen – en elev på besök

HISTORISKA MONOLOGER – framförda av mig själv

1987 Prolog vid historisk/a vecka/dagar

2002 Prosten Lundqvist i S:t Anna skola – skolan 100 år

2014 Skällviks välkomsttal

DIALOGER

1988 Lejonungen, kanalgrävaren

1997 Kanalgrävaren och hans hustru

FRÅN FORNTID TILL NUTID

1997 S:t Laurentii kyrka 500 år eller mer

1999 Från Forntid 1

2000 Manus år 2000 v 5 Från Forntid 2

2001 Manus år 2001 version okt Från Forntid 3 – anpassad

SÖDERKÖPING UNDER HELIGA BIRGITTAS ÅRHUNDRADE

2003 Manus 2003 feb 03 korrigerat maj 03  Om Heliga Birgitta och Söderköping

Släktrelationer under en del av medeltiden

HENRIK TUNNBINDAREN

Tunnbindaren – historik för Östergötlands Genealogiska Förenings tidskrift

2005 Henrik tunnbindaren 2005 bokversionen 2018 ja

2006 Henrik tunnbindaren manus 2006 version 3 Om en riktig 1600-tals familj i Söderköping

KRÖNINGEN

2011 Kröningen 1302 manus version 2

2012 Kröningen 1302 manus 2012 version 3

2013 Minimanus kröningen 2013 v2  Kröningsceremonin 1302

2013 Kungens ed Kröningen 2013

2014 Minimanus kröningen 2014

2014 Kungens ed Kröningen 2014

2014 Manuset i punkter

2015 Hertigarnas samtal 1302

2015 Dito

2016 Dito

2017 Dito

Kungens ed Rapsodin v2

MEDELTIDSRAPSODIERNA under Söderköpings Gästabud

2007 TEATER år 2007 v2 Ola Familjen Söder, grundversionen

2007 TEATER år 2007 v3 MB s version Familjen Söder, den bearbetade versionen

2008 Manus 2008 v4

2009 Medeltidsrapsodi 2 år 2009

2010 Manus-2010 rapsodi nr 3, Gästabudet 2010

2010 Medeltidsrapsodi nr 3 Lilla Tidningen 2010

2011 Manus Medeltidsrapsodi nr 4 v 2  En av rapsodierna, nr 4,  framförd under Gästabudet 2011

2011 Kunglig kröning 1302 framförd under Gästabudet Kröningsceremonin 1302

2012 Rapsodin manus 2012 version 3 Rapsodi nr 5, från Gästabudet 2012

2013 Välkommen 2013 Rapsodin Olas texter Rapsodi Nr 6

2013 Manus 2013 v4

2014 Skällvik MANUS 2014 SLUTVERSIONEN Rapsodi Nr 7

2014 Scen 10 version 2

2014 Manus Öppet hus på Skällviks borg

INFORMATIONER och kommentarer

1982 Premiar en artikel

1999 Teatercollage99 ur Norrköpings Tidningar

2003 Scenordning och medverkande v2 om 1300-talet

2005 SÖDERKÖPING Anne-Marie Karlsson i Norrköpings Tidningar

2012 Program Kröningen 2012 v2

2012 Program Raspodin 2012 v2

2012 Lilla Tidningen

2012 TV 4 Play 7 september 2012

2013 Program Kröningen 2013

2014 Program Kröningen 2014

2014 Folkbladet 20140820

2014 Lilla Tidningen Gästabudet

2014 Kultursidan 2014

Kröningar i Söderköping

PROMENADTEATER

2015 Vattenvandring 2015

2016 Vattenvandring 2016

2016 Promenadteatern 25 maj v E 2016

2016 Promenadteater maj 2016 scen 1 skolan

2016 Promenadteater maj 2016 scen 2 änkorna

2016 Promenadteater maj 2016 scen 3 epidemin

2016 Promenadteater maj 2016 scen 5 klockan

2016 Promenadteater maj 2016 scen 8 svinen

2016 Promenadteater maj 2016 scen 9 sorgen

2017 Runt kyrkan

2018 I staden

2018 Baderskan av Ola och Baderskan Katarinas version