Kröningar i Söderköping

Kröningar i Söderköping

Kröningar i Söderköping

Den första kröningen i Söderköping ägde rum den 29 juli 1281. Då kröntes drottning Helvig, maka till Magnus Ladulås. Det var första gången som en drottning kröntes i Sverige. Hon var sedan 1276 svensk drottning, dotter till Gerhard I av Holstein. I samband med kröningen utropades deras son, den ettårige Birger Magnusson, till arvtagare. Det skedde inför alla kröningsgästerna och Söderköpings borgerskap.

Magnus hade tidigare skapat goda relationer med adeln och prästerskapet, och befriat bondeståndet från våldgästare. Någon insats riktad till borgarna kan inte noteras, men söderköpingsborgarna bör ha blivit positiva till sin kung genom att han förlade kröningen till staden och gav borgarna möjlighet att bejaka valet av arvkonung. 50 år gammal avled Magnus 1290 på Visingsö. Helvig överlevde såväl honom och sina barn och avled mellan 1324 – 1326, gravsatt hos sin make i Riddarholmskyrkan. De hade barnen Erik, Ingeborg, Birger, Erik (2), Valdemar och Rikissa.

Helvig var troligen närvarande vid den andra kungliga kröningen i Söderköping. Den ägde rum den 2 december 1302. Birger Magnusson kröntes då tillsammans med sin hustru drottning Märta. Märta var dotter till kung Erik Klipping och drottning Agnes i Danmark. 1299 födde Märta sonen Magnus. Hon flydde till sitt gamla hemland efter Nyköpings gästabud och avled där 1341, 63 år gammal, och begravdes i Ringsted.

Birger var 10 år gammal, när hans far Magnus avled, och då hyllades han vid Mora stenar som kung. Förmyndare blev marsken Torgils Knutsson. I slutet av 1290-talet överlämnades styret till kungen som 1302 lät kröna sig och sin hustru i Söderköping. Kröningen omramades av de första tornerspelen i landet och dubbandet av riddare och andra festligheter. Brodern Valdemar förmäldes även med Torgils Knutssons dotter Kristina men äktenskapet upphävdes efter fyra år. Att det fanns osämja mellan bröderna känner vi till genom Håtunaleken och Nyköpings gästabud. Erik flydde till Norge 1304, återkom till Sverige 1305 och störtade Torgils Knutsson och fängslade sin bror kung Birger 1306. Efter två år i fångenskap frisläpptes kung Birger tack vare att hans svåger kung Erik Menved av Danmark ingripet.

Resultatet av att Birger återfick sin position blev att han 1310 tvingades avstå delar av riket till sina bröder. Senare, 1317, bjöd kungen in sina bröder till Nyköping, där de fängslades och enligt ”historien” lät kungen kasta nyckeln till fängelsehålan i den bredvidliggande ån varvid bröderna inte kunde befrias och led svältdöden. Birger lyckades inte hålla stången mot sina bröders anhängare och han flydde till Danmark, sonen Magnus avrättades, och efter 3 år i Danmark avled han och begravdes i Ringsted.

Mitt i all osämja mellan Birger jarls söner och sonsöner ägde de två kungliga kröningarna rum 1281 och 1302.  Den första gestaltad år 1981 och 1983 av Teater Sythercopie och S:t Laurentii kyrkokör som en del av det så kallade Krönikespelet, och belyst år 2009 i Medeltidsrapsodi nr 2.

Under Söderköpings Gästabudet 2008-2017 har  kröningen 1302 tolkats av av undertecknad och Teater Sythercopie i samverkan med kyrkokörerna vid årliga framföranden i S:t Laurentii kyrka.

Foto 2012 Kent Käfling