Fröberga gård

2014 fick jag ta del av ett stort antal bevarade dokument och böcker i Fröberga gård. Detta ledde till värdering och bedömning och ett släktträd för släkten Sjölander.

Fröberga 1806

Fröberga böcker

Fröberga dokument datumföljd

Fröberga information

Johan Månsson

Kommentarer till böcker och dokument från Fröberga 2014

Släkten Sjölander