Släkten Lönqvist från Bringetofta, Grenna, Motala

64 Lönqvist Ursprung

65 Lönqvist I

66 Lönqvist II

69 Lönqvist III

70 Lönqvist IV

71 Lönqvist V1

110 Orgelbyggare släkt

136 Tre släkter Lönqvist

Enoch Lundqvist skriver i sina handskrivna memoarer

Gimfjord Lönnqvist

Israel USA 000 – Personregister

Israels utvandrade barn

Släkten Lönqvist från Almesåkra

Tre släkter Lönqvist

ÖVNING Lönqvist

ETHEL LÖNNQVIST