Diverse som jag ligger bakom

Här kan du läsa en del jag skrivit, som inte har med Söderköpings historia att göra.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR RAPPORT 2011 under några år gjorde jag befolkningsprognoser åt kommunen. Det är är den sista?/senaste.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR jan 2010 v 2

Bergaområdet okt 2013 här hade jag lite åsikter om byggnaderna

Guideskylt här var det en tanke om en skylt

Söderköpingshäftet här försökte jag lancera en modell jag hittat i Göteborg

Och så en lista över insända medborgarförslag. Blev det något av dem?

Medborgarförslag Nr 1

Medborgarförslag Nr 2

Medborgarförslag Nr 3

Medborgarförslag Nr 4

Medborgarförslag Nr 5

Medborgarförslag Nr 6

Medborgarförslag Nr 7

Medborgarförslag Nr 8

Medborgarförslag Nr 9

MEDBORGARFÖRSLAG 2012