Göta kanal och dess arbetare

Göta kanal uppfördes under åren 1810-1832 varvid ett antal kanalarbetare var stationerade i Söderköping. Ett stort antal var soldater, några få ryssar och ett icke ringa antal ”icke soldater eller ryssar”. Bland dessa fanns även kvinnor och barn.

Jag har studerat vilka av dessa som avled och vars död kyrkobokfördes i Söderköping.

Först i en uppsats benämnd ”De dog när de grävde” som enbart täcker Söderköping/S:t Laurentii församling, sedan i en tabellsammanställning för Söderköping/S:t Laurentti församling och Drothems församling och Skönberga församlingar.

Notabelt är att ryssarna INTE kyrkobokfördes från och med samma år i alla lutherska församlingar. För Söderköping/S:t Laurentii först ca 1835.

Sammanställning pågår för kanalverksamma i Västra Husby församling.

De dog när de grävde Söderköping/S:t Laurentii

Avlidna kanalarbetare Söderköping, Skönberga och Drothem

Avlidna Canalen Statistik

Kanalarbetare Drothem och Skönberga

Några av dödsorsakerna

Regementen Söderköpings/S:t Laurentii

Göta kanal Häradsekonomiska kartan ca 1865

De dog där de grävde version ÖGF

Ryssar i Söderköping

Ryssarna och kanalen. Sammandrag som Power Point av min bok