Ola Lönnqvist

Things worth telling about

SLÄKTER från Västergötland

Jag började släktforska 1969, strax efter att vår son Henrik föddes, med att intervjua våra föräldrar om deras anor.

Men egentlig forskning med hjälp av kyrkoarkiven lärde jag mig 1974/75 samtidigt som jag studerade i Göteborg.

Det blev så att jag tillbringade en hel del kvällar på landsarkivet med att söka efter min släkt från Dannike och Söder Ving.

Resultatet presenteras nedan - observera att det är en grön forskares resultat, dvs det finns säkerligen en del fel här och där.

Rubrik Producerat
Västergötland 1975
En del av släkten i Holmedahl, Värmland 2001
Mjölnare i Södra Ving 2000