Göta kanal

Min bok Den ryska invasionen 1810-1832,  boken om ryssarna och Göta kanal kan du beställa genom att kontakta mig enligt nedan,  pris 255 kr/st, plus ev fraktkostnad.          2019-08-24

Boken är nu 2020-02-13 beställd i 218 exemplar av intresserade köpare och ett par återförsäljare. Böckerna kom från tryckeriet Tellogruppen i Söderköping och Bokbinderiet i Åby måndag 25/11 2019.

Distributionen per post kostar för närvarande 95 kr/bok, och boken i sig själv 255 kr/st. Böcker kan hämtas ut hemma hos mig.

Jag har tryckt 250 böcker så det innebär att det kommer att finnas böcker också för dig och för andra. Kanske du känner någon som kan vara intresserad, eller som du vill ge en bok till i gåva. Sänd gärna in en beställ-ning. Blankett finns nedan. Beställning kan ske så länge jag har några böcker kvar. Min adress: ola/et/lonqvist.se

Läs gärna mer om ryssarna på min sida Göta kanal – komplement. Ganska snart kommer det ut en ny rapport om antalet ”ryssbarn”, vilka de var och deras familjer. Antalet barn är betydligt fler än de 99 som finns med i födelseböckerna, det närmar sig 130 – och alla finns med i min bok men ”dolda” då de inte räknas upp bland ”födda” i församlingarna, dock nämnda i förekommande fall i andra källor.

Jag har haft nöjet att få möjligt att presentera min forskning i form av föredrag.

22/1 för 20 personer från Sjöfartsverket, 12/2 för 19 personer på Stadshistoriska muséet i Söderköping, 26/2 i samband med Västra Husby genealogiska förenings årsmöte, 15/3 i samband med Gårdeby hembygdsförenings årsmöte, 23/3 åter igen på Stadshistoriska muséet i Söderköping och fler kan bli aktuella.

BLANKETT

TACK för ditt intresse/Ola