Göta kanal

Min bok Den ryska invasionen 1810-1832,  boken om de ryska fångarna och Göta kanal kan du beställa genom att kontakta mig enligt nedan.          

Böckerna kom från tryckeriet Tellogruppen i Söderköping och Bokbinderiet i Åby måndag 25/11 2019.

Distributionen per post kostar för närvarande närmare 100 kr/bok, och boken i sig själv 250 kr/st. Böcker kan även hämtas ut hemma hos mig.

Kanske du känner någon som kan vara intresserad, eller som du vill ge en bok till i gåva. Sänd gärna in en beställning. Min adress: ola/et/lonqvist.se

Läs gärna mer om ryssarna på min sida Göta kanal – komplement. Jag har planer om en ny rapport om antalet ”ryssbarn”, vilka de var och deras familjer. Antalet barn är betydligt fler än de 99 som finns med i födelseböckerna, det närmar sig 135 – och alla finns med i min bok men ”dolda” då de inte räknas upp bland ”födda” i församlingarna, dock nämnda i förekommande fall i andra källor.

Jag jobbar dessutom på en utredning om barn, barnbarn osv till en av ryssarna, från dennes levnad under åren 1810-1832 fram till nutiden, men det tycks ta tid.

Jag har haft nöjet att få möjligt att presentera min forskning i form av föredrag enligt nedan.

Dessutom har jag haft ett personligt längre samtal i Söderköping med Ryske Generalkonsuln i Göteborg Anastasia Fedorova och kunnat distribuera en bok till professor Sergei Kozorov vid universitetet i S:t Petersburg.