Föredrag VIDEO

På den här sidan avser jag undan för undan muntligt och via bild informera om min forskning, mina artiklar och böcker och dessutom hålla korta föredrag.

Gå in via kategorin FÖREDRAG.