Stegeborg

Stegeborgs gamla slottsruin och Skällviks borgs gamla ruin har ett visst samband med varandra. Jag blev med i föreningen Skällviks Borgs vänner när den startade och tog på mig uppgiften att samla in information om Skällviks borg. Jag läste böcker, jag läste på internet, jag tog del av Riksantikvarieämbetets dokument och jag läste Svenskt Dilplomatarium.

2016 hade jag nöjet att delta i den arkeologiska undersökningen under ledning av arkeologen Martin Rundkvist.

Svenskt Diplomatarium innehåller avskrifter av funna medeltida dokument.

2087 Skällvik år

2379 Stegeborg år

2419 Stegeborg år

2420 Stegeborg år

2421 Stegeborg år

2479 Stegeborg år

2688 Stegeborg år

2729 Stegeborg år

2849 Stegeborg år

Se även min sida om Skällviks borg och gård.