Stegeborg och Skällvik

Stegeborgs gamla slottsruin och Skällviks borgs gamla ruin har ett visst samband med varandra. Jag blev med i föreningen Skällviks Borgs vänner när den startade och tog på mig uppgiften att samla in information om Skällviks borg. Jag läste böcker, jag läste på internet, jag tog del av Riksantikvarieämbetets dokument och jag läste Svenskt Dilplomatarium.

2016 hade jag nöjet att delta i den arkeologiska undersökningen under ledning av arkeologen fil dr Martin Rundkvist.

Svenskt Diplomatarium innehåller avskrifter av funna medeltida dokument.

Skällvik år 1305 6/1

Stegeborg år 1310 8/9

Stegeborg år 1311 10/6

Stegeborg år 1311 10/6

Stegeborg år 1311 11/6

Stegeborg år 1312 20/2

Stegeborg år 1315 22/7

Stegeborg år 1316 15/4

Stegeborg år 1318 9/1

Se även min sida om Skällviks borg och gård.