Avlidna vuxna Hospitalskvarteret nr 31 i Söderköping 1786-1926

Kvartersindelning med nummer, gårdsnummer, portnummer, kartnummer och husförhörslängdernas nummerbeteckningar är i Söderköping under flera år inte identiska varför det kan vara svårt att veta om och att man utifrån dessa alla gånger hamnat rätt. Här har jag emellertid gjort en förteckning över avlidna i det hus som i modern tid kallas ”Kalle med Pipas stuga”.

AVLIDNA vuxna i Hospitalskvarteret No 31 1786 – 1926