Hospitalskvarteret nr 31 i Söderköping 1754-1940

Kvartersindelning med nummer, gårdsnummer, portnummer, kartnummer och husförhörslängdernas nummerbeteckningar är i Söderköping under flera år inte identiska varför det kan vara svårt att veta om och att man utifrån dessa alla gånger hamnat rätt. Här har jag emellertid gjort en förteckning över boende i det hus som i modern tid på korrekta med tveksamma grunder kallas ”Kalle med Pipas stuga” (dvs han har bott där men förhållandevis kort tid).

Filen är pausad och går således inte att öppna.