Hospitalskvarteret nr 31 i Söderköping 1754-1940

Kvartersindelning med nummer, gårdsnummer, portnummer, kartnummer och husförhörslängdernas nummerbeteckningar är i Söderköping under flera år inte identiska varför det kan vara svårt att veta om och att man utifrån dessa alla gånger hamnat rätt.

Här har jag emellertid gjort en förteckning över boende (klicka på ordet boende) i det hus som i modern tid men på tveksamma grunder fått smeknamnet ”Kalle med Pipas stuga” (dvs han har bott där men förhållandevis kort tid).

Namngivning visar sig rätt ofta ske i förhållande till ägare eller boende vilket kan innebära att namnet byts då och då. Längst tid har släkten Rydeberg bott i byggnaden, ett namn som oftast användes på byggnaden.

Information om byggnadens ägare finns på S:t Ragnhilds Gilles hemsida under rubriken Uppsatser/artiklar.