Om mig

Vem är jag?

Här kanske du hittar en del av svaret på frågan!

Längsta anan 2

Capella Ecumenica Skrift

Broocmannominering

Broocman 2013

Landstingets kulturstipendiater 2014 är utsedda

FÖ 2014

Ambassadör i kommunen

Idrottsledare pris i Söderköping 1979

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands föreningsarkivs pris 2013

Hedersomnämnande när Teater Sythercopie erhöll Söderköpings kommuns kulturpris 2013

Teatercollage99

Auktorisationsunderlag 2012

Mitt år 2014

Mitt år 2015

Mitt år 2016

Mitt år 2017

Broby skola eller inte

Klasskamrater Smedsby Motala

40. CV Ola Lönnqvist

 

 

 

 

 

 

Mina kamrater på Folkskollärarlinjen 1965-1967 vid Lärarhögskolan i Göteborg kompletterat med bilder från en återträff.