Släkten Lundberg från Söderköping

Släkten Lundberg har egentligen sin bakgrund från annan ort men eftersom en av dess medlemmar Alric Lundberg startade hembygdsföreningen i Söderköpings stad 1918 så har jag sammanställt uppgifter om hans syskon, och därmed hans och deras avkommor.

Barn m fl till ALARIC LUNDBERG och hans hustru ANNA SOFIA f NILSSON v4 Hsidan

Carolina Sophia Lundberg

Lundberg från Söderköping 20180103 brevpersoner

Lundberg från Söderköping 20180507 Hsidan 2018 ja

A F Lundbergs familj

Ytterligare rön om Amalia och hennes make och Amalias mor

Alrics barn