Släktforskning

1969 började jag släktforska genom att samtala med mina och Katarinas föräldrar, 1974/75 tillbringade jag mycket tid på landsarkivet i Göteborg då jag började studera kyrkoarkiven (i original), därefter har det blivit en hel del i Vadstena, men även i Stockholm och Uppsala. Sedan övergick jag till mikrokort och numera är det internet som gäller. Strax började jag ge nybörjarkurser, hålla föredrag och skriva små uppsatser om mina och Katarinas släktingar.

Några uppdragsforskningar har jag också klarat av, även om det inte varit någon prioritet för mig.

Här presenterar jag en del av min forskning och på en sida en form av förteckning över densamma.

En fil som försöker förklara släktrelationer. Ord om släkten

För att ta del av informationen välj KATEGORIE SLÄKTFORSKNING eller dess underkategorier.