Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Yrkesverksamhet mm

YRKE och GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

1957 våren: Slutat årskurs 6 vid Smedsby skola i Motala

1964 våren: Studentexamen, Reallinjens biologiska gren, Högre Allm Läroverket, Motala

1964 hösten:  Vikariat som lärare realskola/gymnasium i svenska, Högre Allm Läroverket, Motala

1964 hösten: Diverse uppgifter, bl a bokföring, leveranser, installationer, Rosenbloms Sport- & Radioaffär, Motala

1965 våren -1967 våren: Folkskollärarutbildning, Lärarhögskolan, Göteborg

1967/68: Folkskollärare åk 5-6 (3-4), skolbibliotekarie, Ekebyborna skola, Boberg (Motala)

1968/69: Speciallärare åk 7 (8-9), Skolgårda skola, Motala

1969/70: Speciallärare åk 8, huvudlärare, Zederslundsskolan, Motala

1970/71: Speciallärare åk 9, huvudlärare, Mossens skola (Zederslundsskolan), Motala

1971/72 - 1973/74: Speciallärare åk 7-9, Ramunderskolan, Söderköping

1973/74-hösten 1977, tillsynslärare åk 7-9, vikariat studierektor, Ramunderskolan, Söderköping

1974: Ordinarie folkskollärare, Söderköping

1974 hösten- 1975 våren: Speciallärarutbildning, Lärarhögskolan, Göteborg/Mölndal

1975/76 åk 7-9, Speciallärare, vik som studierektor, Ramunderskolan, Söderköping

1977 hösten - 1990: Studierektor, Söderköping

1977: Ordinarie speciallärare, Söderköping

1983 hösten: Tf rektor, Aspvedens tillfälliga rektorsområde, Söderköping

1985: Skolledarutbildning, statens fortbildningsverksamhet

1990 hösten - 1992 våren: Tf rektor, Berga rektorsområde, Söderköping

1992 hösten - 1996 våren: Områdeschef, Stegeborgs verksamhetsområde, och rektor Engelholms skola, Söderköping

1996 hösten -  2007 våren: Förvaltningsutredare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Söderköping

1978-2007: Flera kortare vikariat som rektor och som förvaltningschef, barnomsorg- och skola, Söderköping

2000: Reseledare i Österrike-Bayern, Ansgars resebyrå

 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR och kurser i urval

1967: TV-producent, Lärarhögskolan, Göteborg

1968-1970: Psykologi, sociologi, psykiatri, Kommunen, Motala

1971: Teaching the handicapped child, internationell kurs/konferens

1973-1974: Pedagogik 40 poäng, Högskolan, Linköping

1975-1976: Klubbtränare i bordtennis, tävlingsledare bordtennis, Östergötlands Bordtennisförbund

1980-1983: Datorprogrammering, Datalogi bl a Tekniska högskolan, Linköping

1983/84: Guideutbildning, Söderköping

1985: Företagsekonomi, Kom Vux gymnasienivå, Söderköping

1985: Tävlingsledare friidrott, IK Tiwaz, Norrköping

1985: Guideutbildning, fortsättningskurs, Söderköping

1986: Datakunskap, Medborgarskolan, Söderköping

1986: Datorn i skoldaministrationen

1986: Guideutbildning, Kom Vux, Söderköping

1988: Arbetsledning, Kom Vux, Söderköping

1988: Invandrarkunskap, Kom Vux, Söderköping

1989: Datakunskap 10 poäng, universitetssamarbete

1989: Arkivkunskap, Söderköpings kommun

1989: Arkeologi 2 poäng, universitetet Stockholm

1989-1990: Östergötlands historia

1991: Invandrarkunskap, universitetet i Linköping

1994: Excel och ordbehandling

1994: Demens

1996: Lokalhistoria 10 poäng, Universitetet i Linköping

1995: Alkohol och drogmissbruk

1997: Socialtjänstlagen

1998: Offentlig upphandling

2002: Jämställdhetsutbildning

2002: Personuppgiftslagen

2004: Digital fotografering

 

mm mm