Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Teater

Teater Sythercopie bildades på hösten 1981, efter det att det första Krönikespelet framförts.

1997 blev jag ombedd att skriva manus och regissera två framföranden i S:t Laurentii kyrka om kyrkans, och i viss mån stadens, historia sedan tidig medeltid.

Det kom att resultera i att jag därefter skrivit ett antal manus och regisserat teaterföreningens historiska produktioner, nästan en produktion årligen, och senare år 2 produktioner under Söderköpings Gästabud.

2018 gör jag dock en paus.