Ola Lönnqvist

Things worth telling about

STF 2013

Den 24/9 2013 erhöll jag, tillsammans med min kollegor Monica Mellfors, Märta Svensson och Inga-Lill Östlund, STF:s (Svenska Turist Föreningens, förtjänsttecken för 25 års verksamhet som föreståndare (värd) på Vandrarhemmet Mangelgården i Söderköping.

Vi tillträdde till säsongen 1988 och det har under de 15 sista åren enbart varit vi 4 som förestått vandrarhemmet.

Monica, Märta och Ola lämnade företaget (Söderköpings Guiders Ekonomiska Förening) som sedan starten haft avtal med STF att driva verksamheten. STF hyrde i sin tur Mangelgården av Söderköpings kommun.

Inga-Lill fortsatte att driva verksamheten inom samma företag under kalenderåret 2013, men sades sedan upp av STF.

Ola och Annika Hässelvall, STF:s distriktsansvarige för Vandrarhemsverksamheten