Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Söderköping historisk översikt

Omkring år 2005 skrev jag och Inga-Lill Östlund ett antal artiklar (uppsatser) under skilda rubriker om Söderköpings historia. Det rörde sig om "Slott och herresäten", "Stadsvapen och sigill", "Skolor och undervisning", "Sjukvård", "Översikt per århundrade" mm mm. Uppsatserna var avsedda för kommunens hemsida och kom också att användas under några år på densamma.

År 2008 reviderades sidornas struktur (av personal på Turistkontoret), texterna ändrades och bilder lades till. Grunden var dock den samma och är så i stora delar fortfarande.

Vi sålde rättigheterna till sidorna till kommunen varför vi varken 2008 eller senare kan ha några åsikter om deras innehåll eller texternas användning.
Här har du dock en länk så du kan se hur de ser ut för närvarande.

 

Söderköpings historia

 

Söderköpings kommunsammanslagningar