Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Söderköpings historia i årtal

Sammanställning över händelser i Sverige i allmänhet och i Söderköping i synnerhet inför pjäsen "Henrik Tunnbindaren och hans tid" (1600-talet) och pjäsen "Söderköping under heliga Birgittas århundrade" (1300-talet) och en översikt med årtal och händelser under ca 1000 år.

 

1300-talet
1600-talet
1000-års historia