Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Skolan i Söderköping

Skolans historia i Söderköping är lång, den är känd sedan slutet av 1200-talet.
Här har jag samlat några forskningsresultat jag gjort.

 

Forskningen om "Tre lärare i Fröberga" ger nog en ganska god bild av vilka olika källor som kan användas för att forska om en lärare. Det ger samtidigt en bild av att forskningen skedde i en tid när man inte satt hemma vid datorn och hämtade informationen från internet och CD-skivor.

 

Källor är en förteckning över ett stort antal källor jag samlat på mig, men inte uppdaterat på många år. De med S märkta avser Skolan i Söderköping.


 

Rubrik Producerad
Skolans historia - översikt 1999
Den högre skolans namn 2006
Elevantal ca 1862-1969 2014
Rektorer och lärare 1200-1969 2014
Tre lärare i Fröberga 1994
Källor 1980-talets slut
Söderköpings gymnasium 2015

 

Revidering och komplettering av förteckningen "Rektorer och lärare" pågår liksom av "Elevantal".