Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Kyrkoböcker Skärkind

Katarinas, min hustrus, släkt kommer bl a från Skärkind. Vår son Henrik Lennermark (f Lönnqvist) har forskat en hel del på Skärkind,
och då inte enbart på släkten utan även på övriga boende på 1500- och 1600-talen.


Jag ägnade då en del tid till att skriva av kyrkoböcker mm, detta skedde före det fanns möjlighet att i hemmet studera
handlingarna på internet. Avskrifterna omfattar dock enbart personer och platser/gårdar som berör min hustrus släkt.
Notera även att filerna är konverterade från Mac år  2001, vilket inte var fullt så enkelt som numera, men är från mitten av 1990-talet.

Dessutom är jag förhoppningsvis en bättre forskare idag än då.
 

Rubrik Period
Födda 1635-1659
Födda 1660-1699
Födda 1700-1711
Födda 1712-1739
Födda 1740-1759
Oäkta barn  
Vigda 1633-1779
Döda 1633-1711
Döda 1712-1779
Nattvard 1739-1740
Husförhör Backa 1739-1783
Husförhör Smedstorp 1739-1788
Mantal 1704-1729
Jordebok 1670-1695
Mönsterrulla 1739
Avlösn, böter, gåvor  
Sexemän 1732, 1739
Bouppteckning 1750-1818
Herdaminne