Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Skällviks borg

Under 2011 bildades på initiativ av Vidar Jansson, Lilla Tidningen, föreningen Skällviks borgs vänner.

Målet för föreningen är att lyfta fram ruinen och borgen i rampljuset.

Jag har ägnat lite tid åt att ta reda på vad som är skrivet om borgen, vilka dokument som finns och att göra ett par modeller av borgen.

Modellerna finns på Stadshistoriska muséet i Söderköping.

 

Föreningen har en egen hemsida, varför en del av mina uppsatser återfinns även på föreningens hemsida.

 

11/7 - 22/7 2016 ledde arkeolog fil dr Martin Rundqvist en relativt stor utgrävning/undersökning

av ruinen - varvid jag hade möjlighet att praktiskt delta.

2018 tycks föreningen ha somnat in.

 

Rubrik Producerad
Skällvik på internet 2011
Skällviks gård 2011/2014
Skällviks gård och arkeologin 2011
Skällviks gård och Riksantikvariämbetet 1 2011
Skällviks gård och Riksantikvariämbetet 2 A 2011
Skällviks gård och Riksantikvariämbetet 2 B 2011
Skällviks gård och Riksantikvariämbetet 3 2011
Ur Riksantikvarieämbetets arkiv 2011
Skällvik sammanfattning 2011
Skällvik släktrelationer 2011
Skällvik litteratur 2011
Skällviks fogdar 2011
Några bilder från utgrävningen 2016 2016