Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Teater Sythercopies produktioner

Teater Sythercopie (fd Suthercopiae) bildades hösten 1981, men var i praktiken i funktion fr o m sena hösten 1980.

Från början var föreningen inriktad på att framföra pjäser kring Söderköpings historia, men under en period

producerades i stället så kallade Lustspel och Nyårsrevyer.

Sedan några år framförs åter historiska produktioner och dessutom Barn- och Familjeföreställningar.

 

1984 och 2013 erhöll föreningen Söderköpings kommuns kulturpris.

 

Länk till förteckning över produktionerna.