Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Pris som idrottsledare 1977

Fritidsnämnden i Söderköpings kommun beslutade den 28/3 1978 att "tilldela Ola Lönnqvist, Stegeborgs IF, 1977 års inteckning i Gun Karlssons vandringspris".

Priset benämnes även "Gottstens vandringspris" beroende på att det skänkts av ägaren till Stall Gottsten i Mogata. Det skull utdelas till förtjänta ledare inom ungdomsidrotten i Söderköping.

Jag hade verkat som bordtennisledare i Mogata IK, senare med namnet Stegeborgs IF, sedan början av 1972, en period i Östergötlands Bordtennisförbunds styrelse (sekreterare) och visst arbete även med vad som kallades Östra Kretsens bordtennisverksamhet. Insatsen i Mogata/Stegeborg gjorde jag tillsammans med min hustru Katarina.