Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Motala samrealskola

Motala samrealskola låg tidigt helt nära Stora Torget, där det under min tid i Motala var Saluhall. Skolan flyttade sedan till en nybyggnad nära järnvägsstationen. I byggnaden blev det senare folkskola och skolan benämndes då Östra skolan.

 

Rubrik Information
6 klassbilder Ca 1905
Analys av de 6 klassbilderna 2006
Platengymnasiets historia Internet, dvs inte min forskning