Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Medborgarförslag

För några år sedan öppnades möjligheten egentligen självklart, att kommunens invånare direkt till Kommunfullmäktige får lägga förslag.
Jag har använt det ett antal gånger, men det har inte blivit så värst mycket positivt gensvar.

 

Rubrik Kommentar Daterat Slutbehandlat KF Tidsdifferens
Båtlyften Turisttips, aktiviteter, även utan båtlyft 2006-07-29 2009-02-25 2 år 7 mån
Askkoppar Placering vid entréer 2009-02-12 2009-05-19 3 mån
Information vid Resecentrum Skylt "Söderköping" 2007-06-07 2009-05-19 1 år 11 ½ mån
Klarsjöns badplats Skyltning mm 2010-08-12 2011-05-04 9 mån
Redovisning av medborgarförslag Inför Kommunfullmäktige 2010-08-12 2010-10-20 2 mån
Information på Ramunderberget Skylt som pekar ut byggnader mm 2009-05-25 2009-11-24 6 mån
Tömning av soptunnor Tidsintervall 2010-01-01 2010-05-19 5 ½ mån
Kulturhus Användningsområden 2012-02-20 2013-04-24 1 år 2 mån
Medeltida kvarter Uppbyggnad för hantverkare m fl 2012-02-20 2013-04-24 1 år 2 mån
Övriga förslag   Daterat    
Bergaområdet Scen mm 2013-10-11    
Information om Guidningar Skyltning 2013-07-11    
Söderköpingshäftet Rabatter 2013    
Parkeringar när E22 dras om Långtradare, bussar, husbilar 2016-03-xx 2016-05-10 2 mån