Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Kindström. Lundbom och Wetterström

Släkten Kindström/Kinström från Kisa/Kinda gifter in sig i släkten Lundbom från Risinge och släkten Wetterström från Motala m fl ställen. Det

blir en intressant släkt som banar sin väg till Hedvig Eleonora i Stockholm för att senare delvis komma till Gränna och därefter till Motala

och därmed till mig.

Vill du följa den här släkten så måste du studera dess olika varianter på flera av mina sidor.

Notera att en del forskning har några år på nacken, dvs fel kan förekomma.

Rubrik Producerad
Lundbom från Risinge 1999
Lundbom 1999
Kindström 2001
Wetterström 2007
Rebecca Wetterström 2005
Herndal i Stockholm EJ UTLAGD 2013
Herndal, släktträd 2013
Herndal mfl, händelser i släkten 2013
Lundbom, Lilja och Boqvist  
Köhler, Risinge 2000
Solenius, Stockholm 2005
Soleniussläkterna, Stockholm 2006
Orgelbyggare  
M W Lundboms syster  
Wetterström och Hjertstedt