Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Lokalhistoria

Lokalhistoria blev jag intresserad av i samband med teatermedverkan 1981. Som en följd av det gick jag en utbildning till guide i Söderköping och jag har sedan ca 1983 guidat flera tusen personer i staden.

Sedan blev jag intresserad av skolans historia och under mitten av 1980-talet inledde jag min forskning om rektorer och lärare i den högre skolan i staden, sedan 1200-talets slut fram till vårterminen 1969.

Vyerna har vidgats, som framgår av de uppsatser jag skrivit i S:t Ragnhild Gilles årsböcker, och av de föredrag jag brukar få nöjet att hålla.

År 2000, och 2010 i reviderat skick, gav jag ut boken "Söderköping från forntid till nutid". 2018 kom tredje upplagan. (tillsammans 700 ex trycktes)