Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Konfirmander

Bilder på min svärfar Sven Lennermarks grupper      
Församling År Församling År
Motala 1 1940-talet Tåby 1945
Motala 2 1940-talet Tåby 1946
Motala 3 1940-talet Tåby 1947
Motala 4 1940-talet Tåby 1 1948
Motala 5 1940-talet Tåby 2 1948
Simonstorp 1 1970/80-talet Tåby 1949
Simonstorp 2 1970/80-talet Tåby 1950
Simonstorp 3 1970/80-talet Tåby 1951
Kvillinge 1980 Tåby 1952
Kvillinge 1981 Tåby 1953
Kvillinge 1982 ? Tåby 1954
Kvillinge 1983 Tåby 1955
Krokek 1960/70-talet Tåby 1956
Okänt 1 (ev Tåby) okänt Tåby 1 1958
Okänt 2 okänt Tåby 2 1958
Okänt 3 okänt Tåby 3 1958
Krokek 1984 sommaren Tåby 1959

SAKNAS

  Tåby 1960
Tåby 1957, 1962 Tåby 1961
Krokek 1963-78 Tåby 1963
Barbro Westlunds grupp      
Krokek 1988 sommaren