Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Kommunambassadör

Ett hedersuppdrag fr o m maj 2013, som jag utövat i flera år dock utan formell sanktion. (Norrköpings Tidningar 28/5 2013, Karin Hassler)