Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Isåsa by, Nässjö

Under 1990-talet fick jag för mig att försöka kartlägga alla som, enligt den då tillgängliga kyrkobokföringen, bott i Isåsa by i Nässjö.
Orsaken var att mina förfäder tillträtt en av de fyra gårdarna omkring år 1700, att min mormor föddes där på 1880-talet och att jag då och då besökt hennes bror och hans barn där, vilka ägde gården till slutet av 1900-talet.
Detta ledde till avskrifter (tolkningar) av de kyrkoböcker jag inköpte i form av mikrofich och det gav som följd att jag försökte se hur familjebanden såg ut. Observera att min struktur är min egen och lite speciell! Sedan har jag utvecklats som forskare efter detta.

Den högra tabellen (A - X) är uppgifter om olika släkter som bott i Isåsa.

Kyrkobok Benämning Släkt enl min benämning
Husförhörslängd AI:1 1748 - AI:16 1839 A
Husförhörslängd AI:17 1839 - AI:31 1899 B
Församlingsbok SCB 1900, 1910, 1920 C
Födelse- och dopbok C:3 1775 - CI:7 1894 D
Död- och begravningsbok F:1 E
In- och utflyttningslängder Flyttningar F
    G
Övrigt information Skapad H
Familjerna i Isåsa 1990-talet I
Familjerna i Isåsa 2004 K
    X