Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Föreningar

Både jag och Katarina har tillhört, och tillhör fortfarande, en del föreningar.

Föreningsverksamheten tycker jag är viktig av många anledningar. Givetvis av sociala skäl, men det görs även en hel del ideellt arbete som hjälper till att "hålla vårt land flytande" och som bidrar till hjälpverksamhet och insatser även utomlands, och som skapar goda relationer mellan människor.

Här finner du länkar till de föreningar som vi har varit med i och till de som vi är med i, men även sådana som vi på olika sätt är berörda av.

Olas FÖRENINGAR.