Ola Lönnqvist

Things worth telling about

F A Larsson

F A Larsson (Frits/z Axel) var min hustrus Katarina farfar. Han föddes i Blåberga, Lerbäck, Närke och lämnade hemmet i början på 1900-talet för att verka som predikant inom Missionsförbundet. Först hamnade han i Bollnäs, sedan Gävle och därefter Linköping. Efter en tid i Linköping blev han distriktsföreståndare för regionen som tycks ha varit en aning större än Östergötland. Som predikant och som distriktsföreståndare verkade han inte enbart i EN kyrka (kapell) utan han reste runt till flera för att predika och delta i möten. Han var noggrann och antecknade i sina kalendrar var han skulle verka (var väl helt nödvändigt) men han skrev också oftast ned vad han predikat om, bibelhänvisningar t ex, men även en del andra noteringar.

Hans kalendrar och del andra skrifter finns till stor del bevarade inom släkten och jag har haft möjlighet att  för ett antal år sedan skriva av dem och jag har under 2013 gått igenom ytterligare en bunt kalendrar. Ur de senare som finns i vår ägo har jag bara noterat vad som skrivits om familjen. Bland dessa finns en kalender som hustrun Kristina (Stina) ägt.

Rubrik Period (med luckor) Avskriftsår
Minnen 1902-1924 2003
Brevkopior 1910-1933 2004
Telegram 1906-1936 2004
Besöksbok (1915) 1925-1929 2004
Anteckningsbok 1902-1912 2004
Kalendrar 1902-1940 2013
Rubrik   Producerat
FA:s syskon i USA (Stor fil) 2012


Det finns mer information om släkten i NÄRKE under sidan

SLÄKTER och underavdelningen NÄRKE.