Ola Lönnqvist

Things worth telling about

Boken Vår hembygd

Söderköpings kommun omfattar sedan 1:e januari 1974 följande socknar: Börrum, S:t Anna, Skällvik, Mogata vilka under tiden 1951 – 1973 bildade Stegeborgs kommun; Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby, vilka under tiden 1951 – 1970 bildade Aspvedens kommun; Drothem, Skönberga och S:t Laurentii vilka genom olika sammanslagningar bildade Söderköpings kommun.

 

I boken Vår hembygd 1998, som beskriver gårdar och fastigheter i Söderköpings kommun inklusive fotografier, fick jag uppdraget av dess förläggare att skriva några inledande ord.

 

 

Söderköping
Drothem